Przetwarzanie danych osobowych RODO
Zgodne z RODO i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku określonym w art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy że :
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  jest Biuro Nieruchomości Andrzej Majewski 30-898 Kraków ul.Sucharskiego 42
Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji umowy pośrednictwa lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby.
Przysługuje Pani/Panu jako klientowi Biura, prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania , jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane udostępnione przez Panią/Pana jako Klienta Biura , będą przetwarzane w celu wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
Dane osobowe Pani/ Pana jako Klienta Biura , będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy pośrednictwa z Biurem Nieruchomości Andrzej Majewski i 12mcy dłużej po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

Wieliczka , dnia 15 maja 2018      

                      

Administrator danych: Majewski Andrzej